Atspausdinti

Taisyklės

 1. Siunta pervežimui priimama tik tvarkingai supakuota, švari, nekelianti pavojaus kitoms siuntoms. Siuntose draudžiama vežti keleiviniame transporte draudžiamas gabenti prekes: ginklus, narkotines medžiagas, sprogstamas ar lengvai užsidegančias medžiagas.
 2. Ant siuntos privalo būti užrašyta: gavėjo – miestas, vardas, pavardė, kontaktinis telefonas; siuntėjo – vardas, pavardė, miestas, kontaktinis telefonas.
 3. Pervežimui priimamos siuntos, sudarytos iš vieno ar kelių paketų, ribojant vieno paketo svorį iki 15 kg. Paketo dydis gali būti ne didesnis kaip 100×50×30 cm arba jei bendra dydžių suma nedidesnė kaip 180 cm. Negabaritinių ar sunkesnių siuntų gabenimas įmanomas tik pagal atskirą susitarimą, numatantį siuntos apmokėjimą ir jos atvykimo į paskirties stotį laiką.
 4. Klientas pilnai atsako už siuntos įpakavimą ir viduje esantį turinį, o taip pat už nurodytus siuntėjo ar gavėjo duomenis. Klientas savo atsakomybę turi patvirtinti parašu siuntos priėmimo dokumente.
 5. Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, siuntų skyriaus darbuotojai turi teisę pareikalauti parodyti siuntos turinį.
 6. Siuntėjas gali pasirinkti išsiuntimo iš stoties laiką pagal siuntų skyriaus darbuotojų pasiūlytą išvežimo grafiką. Siunta turi būti pristatyta į siuntų skyrių ne vėliau kaip 30 min. iki norimo reiso išvykimo.
 7. Siunčiant siuntą yra įforminami siuntos dokumentai bei atspausdinami pinigų priėmimo dokumentai.
 8. Klientui atsisakius arba apsigalvojus siųsti siuntą, siunta ir jos persiuntimo apmokėjimas grąžinami klientui, pasiliekant už aptarnavimą ir dokumentų įforminimą 50% siuntimo sumos.
 9. Klientas turi teisę papildomai apdrausti savo siuntą, mokėdamas 10% mokestį nuo norimos draudimo sumos. Nesant papildomam draudimui, siuntų skyrius atsako prieš siuntėją dešimteriopa siuntos persiuntimo suma.
 10. Dėl objektyvių priežasčių negalint pristatyti siuntos į paskirties punktą, siunta grąžinama į siuntų terminalą, kur, suderinus su siuntėju, organizuojamas išsiuntimas kitu autobusu.
 11. Siunta, kuri buvo vežama į tarpinį miestą, neturintį siuntų skyriaus ir nebuvo laiku atsiimta iš autobuso, yra grąžinama į siuntėjo stoties siuntų terminalą. Siuntėjui pinigai už pervežimą nėra grąžinami, o pakartotinis pervežimas atliekamas tiktai iš naujo apmokėjus pagal nustatytą tarifą.
 12. Gautos iš kitų terminalų siuntos atiduodamos tik adresatui arba asmeniui, turinčiam adresato pasirašytą raštišką įgaliojimą. Įmonėms skirtos siuntos atiduodamos tik asmenims, turintiems galiojantį įmonės darbuotojo pažymėjimą arba įmonės suteiktą įgaliojimą.
 13. Atsiimant siuntą būtina pateiktį asmenybę patvirtinantį dokumentą, kurio duomenys įrašomi į siuntos gavimo dokumentą. Klientui nesutikus įrašyti asmens kodo, įrašomas pateikto asmens dokumento numeris ir serija.
 14. Į terminalą atvežtos siuntos nemokamai saugomos vieną kalendorinę dieną, įskaitant ir šventines dienas. Už kiekvieną kitą kalendorinę dieną, saugant siuntą, imamas 1 Lt mokestis.
 15. Neatsiimtos siuntos terminale saugomos 20 dienų. Vėliau siuntos grąžinamos į siuntėjo stotį.